Borgfred för EUs skull – självklart inte

I Svenska Dagbladet uttalar sig Fredrik Reinfeldt och vill att oppositionen ska sluta vara opposition under Sveriges ordförandeskap EU. Det vore helt orimligt.

Den borgerliga regeringen tar precis noll hänsyn till Vänsterpartiet när den utformar sin EU-politik. Varför skulle vi då vara tysta när de bedriver en politik i EU som vi är emot? De vägrar att ens ta upp frågan om att trygga svenska kollektivavtal i EU och ska under ordförandeskapet driva igenom Lissabonfördraget mot befolkningarnas vilja i flera EU-länder. En sådan politik förtjänar hård opposition.

Ett ordförandeskap i EU är till stor del en politisk pseudohändelse. Sverige kommer som ordförande i rådet att ligga lågt i de allra flesta sakfrågor och inrikta sig på att nå kompromisser och vara duktiga administratörer. Det kommer säkert att gå bra, vi har en duktig statsförvaltning som kommer att göra grovjobbet.  Men att spela med i ett spel som blåser upp ordförandeskapets och vår regerings politiska betydelse utan saklig grund vore helt fel. Under Sveriges förra ordförandeskap i EU drevs exempelvis transportöransvaret igenom. Det är regler som tvingar anställda i transportbolag att inte ta flyktingar till EU. Det var katastrofalt att oppositionen var så svag mot det beslutet. Sådant får inte upprepas.

Inte heller ger inrikespolitiken någon som helst anledning till politisk borgfred mindre än ett år innan valet. Tvärtom måste regeringens slappa politik där arbetslöshet och klassklyftor tillåts öka, miljöpolitiken släpar efter och den offentliga sektorn utarmas utmanas ordentligt av den rödgröna oppositionen.

Här i Brooklyn kom sommaren idag. 27 grader i skuggan och fullt med folk i parker och på gräsmattor.

Kommentera