Så tar vi bort vinsterna i välfärden

Idag presenterar DN vår plan för att ta bort vinsterna i välfärden.

Vinster i välfärden har blivit en avgörande fråga i valet 2014. Den står i centrum för debatten och det är nu det ska bestämmas om vinstuttagen tillåts fortsätta. Om de borgerliga partierna sitter kvar kommer privatiseringarna att rulla på. Om det blir regeringsskifte men Socialdemokraterna och Miljöpartiet regerar i någon mittenkonstellation kommer frågan knappast heller att lösas. En regering där Vänsterpartiet ingår kommer däremot att på allvar ta tag i vinstfrågan. För oss är den central och vi kommer inte att sitta i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

Att avkommersialisera välfärden och få bort vinstintresset innebär beslut på en rad områden. Arbetet måste omgående sättas i gång efter ett regeringsskifte för att förslag ska hinna beredas ordentligt. En bra process kräver därför en effektiv men realistisk tidsplan. Tidsplanen för att avskaffa vinster i välfärden är en central del av vad vi i Vänsterpartiet tar med oss in i kommande regeringsförhandlingar.

• Kommunalt veto för etablering av fristående skolor. För fristående skolor gäller i dag mycket generösa etableringsregler. Det har lett till allt större skillnader mellan skolorna och till den överetablering vars resultat är skolkonkurser med tiotusentals drabbade elever. Eftersom kommunen alltid har ansvaret för att alla elever får en skolplats är det naturligt att de avgör när och var nya skolor öppnar. En sådan ändring av skollagen är förhållandevis enkel att genomföra och kan börja gälla från den 1 januari 2015.

• Avskaffa tvångs-Lov i primärvården. Det är i dag obligatoriskt för landstingen att använda den så kallade Lagen om valfrihetssystem (Lov) i primärvården. Den innebär valfrihet för företag att starta skattefinansierade verksamheter på den plats och med den inriktning de själva önskar. Konsekvensen har blivit en systematisk snedfördelning av skattemedel där lönsamma områden har prioriterats på bekostnad av de områden där invånarna är svårare att göra vinst på. Jämfört med att införa en ny lag är det förhållandevis enkelt att avskaffa de skrivningar i hälso- och sjukvårdslagen som tvingar landstingen att införa fri etableringsrätt för primärvårdsföretag. Det kan göras direkt i budgetpropositionen, vilket innebär beslut december 2014 och att obligatoriet är borta från och med den 1 januari 2015.

• Stopp för nyetableringar av vinstsyftande välfärdsbolag. En heltäckande lag mot vinstuttag kräver sin utredningstid, men innan den finns på plats kan en stopplag införas mot att nya vinstsyftande verksamheter öppnar på de aktuella välfärdsområdena. För förskola, grundskola och gymnasium bör en sådan stopplag kunna träda i kraft den 1 juli 2015. Motsvarande lag för hälso- och sjukvård och äldreomsorg kräver mer beredning. En stopplag för nyetablering på dessa områden bör kunna träda i kraft ett halvår senare.

• Lag mot skattemedel till vinstsyftande välfärdsföretag och för välfärd efter behov. Vänsterpartiets huvudförslag innebär att skattemedel inte ska kunna gå till vinstsyftande företag inom kärnverksamheterna i vård, skola, förskola och äldreomsorg. Så ser vi till att våra gemensamma resurser används till välfärden, inte läcker till privata vinster. Centralt är även att välfärden ska fördelas efter brukarnas, inte företagens, behov. Vårt förslag är att icke-offentliga bolag ska ha bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB). Företag från ett annat EU/EES-land kan använda motsvarande bolagsformer. Bolagsformen SVB behöver troligen kompletteras för att göras vattentät mot fusk och vinstuttag, till exempel så att SVB-bolag inte ska kunna ägas av andra bolag än SVB-bolag. Ett krav på SVB-bolag kompletterat med tilläggslagstiftning motsvarar LO:s förslag om samhällsbolag. Även andra associationsformer som stiftelser och ekonomiska föreningar utan vinstuttag ska tillåtas, vilket kräver reglering.

Detta behöver utredas, och en sådan utredning bör bland annat beakta erfarenheterna från stopplagen för sjukhus från år 2001. Utredningen ska även ta fram förslag som säkrar att välfärden fördelas efter behov och att resursfördelningen beslutas om demokratiskt av berörd nivå i kommun, landsting eller stat. De marknadslösningar som framför allt dagens skollag och Lov har skapat sätter i stället företagens etableringsfrihet framför alla medborgares rätt till lika vård, omsorg och skola.

Utredningen tillsätts förslagsvis under vintern 2014–2015 och arbetar till våren 2016. Den nya lagstiftningen mot vinstuttagen ska gälla från den 1 januari 2017. För att säkra kontinuerlig kvalitet i välfärden ska företag vid särskilda skäl kunna beviljas undantag under en övergångsperiod på upp till två år. Befintliga kontrakt kan även behöva löpa ut.

• Nya regler för upphandling. Det finns en bred uppfattning i Sverige om att den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) är strängare än vad EU:s direktiv kräver. Det påverkar många områden, inte bara välfärden. Upphandlingsreglerna är redan föremål för utredning och det finns ett delbetänkande om bland annat sociala tjänster och kollektivavtalens roll. Vänsterpartiets hållning är att sociala tjänster ska skyddas från marknadens logik. Kollektivavtalens ställning måste stärkas vid upphandling och aktörer som agerar från skatteparadis utanför EU/EES ska kunna stängas ute.

Sådana ändringar skulle betyda mycket i både välfärden och en rad andra branscher. Till exempel skulle krav på kollektivavtal i välfärdsupphandlingar få stora positiva effekter för arbetsvillkoren i många kvinnodominerade yrken. Ändringarna förutsätter dock att delar av den befintliga utredningen görs om. En ny utredning om offentlig upphandling bör därför tillsättas med dessa syften under våren 2015 och ny lagstiftning bör kunna vara på plats under 2017. Befintliga avtal enligt LOU gäller tills de löper ut.

• Välfärdsmyndighet. För att underlätta och samordna denna process föreslår vi att en särskild myndighet inrättas. Den ska bistå kommuner och landsting med den hjälp de behöver och se till att rätten till en bra och välfungerande välfärd alltid tillgodoses.

Med denna tidsplan kan välfärden under mandatperioden avkommersialiseras och befrias från vinstintresset. Vi är i dag ett parti vant att samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och att arbeta fram gemensamma lösningar. Vi diskuterar gärna tidsplanen och utformningen av våra förslag om hur vi tar bort vinster i välfärden, men de nödvändiga besluten för att ta bort vinster i välfärden ska tas under nästa mandatperiod.

Stödet bland befolkningen för detta är massivt, och andra partier närmar sig stegvis vår position. De senaste åtta åren har präglats av privatiseringspolitiken och i spåren av den de allt mer uppenbara negativa konsekvenserna. Det är dags att avsluta vinstexperimentet och bygga en välfärd att lita på.

Verkligheten tränger sig på

affisdcher2Frågan om privata vinster i välfärden är på väg att bli en stor valfråga. Även om vi i Vänsterpartiet har drivit frågan hårt och länge så kan vi inte ta åt oss det mesta av äran för det. Det är verkligheten som tränger sig på.

Häromveckan var det Attendo i Helsingborg som skämde ut sig med nya avslöjanden om misskötta vårdtagare samtidigt som företaget gör enorma vinster. Igår gick fyra privata vårdcentraler i Småland i konkurs. ETC rapporterar om att risken för nedlagda och konkursade skolor är akut i samband med årets skolstart. Bland de som arbetar i skolan är stödet för att ta bort vinsterna mycket kraftigt rapportera DN.

Vänsterpartiet kommer att göra frågan om privata vinster i välfärden till vår stora valfråga. DN och SvD skriver om upplägget på vår kampanj på ledarplats. Andra partier verkar göra det bästa för att undvika frågan, högerpartierna flyr både debatten och sitt eget ansvar. Socialdemokraterna lägger försiktiga förslag som inte löser det grundläggande problemet. Det hänger på oss i Vänsterpartiet om det ska bli en verklig förändring.

 

 

Uselt SJ

Jag åker massor med tåg. När jag kan väljer jag tåget före flyget, främst av miljöskäl, men också för att jag gillar tåget i sig. Personalen på nattågen till/från Norrland brukar känna igen mig och prata en stund.

Men SJ och järnvägen är i kris i Sverige. Ofta är tågen försenade. Ofta är banorna eller ledningarna trasiga. Nattågen till norr är slitna. Om jag är ensam gör det inte så mycket, men att stå med små barn och vänta på sena tåg sent på kvällarna är inget nöje.

Resandet har ökat, men järnvägen hänger inte med. Allt för lite pengar läggs på underhåll och nya banor. Det är trångt på spåren. Men istället för att satsa privatiserar regeringen. Underhållet är uppdelat i småbitar. Byråkrati och brist på helhetsansvar är resultatet. Stationer, spår och tåg tillhör olika företag. De privata operatörerna ska få plocka russinen ur kakan och ta trafik på de mest lönsamma sträckorna. SJ har, tyvärr med rätta, dåligt rykte. Företagets mål är att göra vinst, inte att köra tåg, trafikera hela landet och öka resandet – som det borde vara. Ofta är det billigare att flyga än att ta tåget. Framgångsrika järnvägsländer som Schweiz gör precis tvärtom. Allt detta kan och ska vi ändra på om vi vinner valet i höst.

Klimatkrisen är uppenbar och akut. Att öka resandet och godset på järnvägen är helt nödvändigt för att minska utsäppen. Det kräver långsiktighet och politiskt ansvar. SJ måste vara en del av en sådan strategi. Företaget ska trafikera hela landet och ha förtur till de bra tiderna på spåret. Finland har gett sin statliga järnväg ensamrätt på fjärrtågen.

Det tar emot att kritisera SJ, för jag vill ju så gärna att företaget ska fungera bra och att folk ska välja tåget. Jag vet hur personalen kämpar. Men det måste ändå sägas. Det senaste beslutet är katastrofalt uselt, att sluta sälja utrikes biljetter. SJ vill inte längre sälja tågbiljetter till andra länder till oss. Det borde vara precis tvärtom. Vi borde uppmuntras att ta tåget om vi ska till Hamburg, Oslo eller Berlin. Förbindelserna behöver bli bättre och snabbare, samarbetet mellan länderna borde öka. Men SJ väljer istället att ge upp och att inte ta ansvar. SJ gör det svårt för den som vill ta miljöansvar. Det är uselt och oansvarigt. Efter valet är det dags att ändra målen i SJs bolagsordning, självklart ska företaget sälja utandsbiljetter. Så svårt är det inte, den tyska järnvägen DB gör det utmärkt. Lär av dem!

Skärp er SJ!

 

 

Ung Vänster laddar i Åmål

Link

Tåget lämnar Karlstad. Jag har varit och hälsat på hos Ung Vänster som håller sitt årliga sommarläger utanför Åmål. Det är ett nöje att få diskutera med så skarpa socialister och feminister.

Åmål 1

Några av deltagarna tog en bild med mig efter att jag hade talat en stund. Jag fick många frågor om otrygga jobb, feminism och våra möjligheter att får en rödgrön regering.

Åmål 2

Jag tror att Ung Vänster kommer att göra en mycket bra valrörelse. Hos dem finns mycket glöd, kunskap och beslutsamhet.

Åmål 3

På lördag blir det en ny Gazademonstration i Stockholm, jag blir en av talarna. 14.00 på Sergels Torg.